Aktualności

Referencje. Nysa energetyka cieplna

Referencje od Nyskiej Energetyki Cieplnej za wykonanie instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazy ziemnego GZ-50 w terminie i zgodnie z dokumentacją techniczną.