Energetyka

Oferujemy kompleksowe usługi wykonawcze w zakresie energetyki, gwarantujące oszczędność energii oraz zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów.

Dysponujemy dogłębną wiedzą oraz wszechstronnym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów energetycznych opartych na układach kogeneracji z silnikami gazowymi.

W zakresie naszych usług zapewniamy:

Ofertę kierujemy do:

Posiadamy obszerną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów energetycznych.

Kogeneracja

Dysponujemy technologią pozwalającą na produkcję energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na bazie układów kocioł-turbina parowa, jak również w układzie bloku gazowo-parowego z turbiną gazową zasilaną gazem koksowniczym.

W trosce o środowisko oraz efektywność ekonomiczną proponujemy skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, zwane kogeneracją, której stosowanie daje duże oszczędności ekonomiczne, ze względu na mniejsze zużycie paliwa. Jest również korzystne pod względem ekologicznym w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.

Turbiny gazowe

Oferujemy turbiny gazowe, które zamieniają energię spalin, powstających ze spalania gazu, w energię mechaniczną. Taka konfiguracja technologii produkcji energii elektrycznej pozwala na osiągnięcie parametrów zaliczających ją do wysokosprawnej kogeneracji. Nasze instalacje mogą być również wykorzystywane dla innych gazów po ich oczyszczeniu do parametrów wymaganych przez turbinę.

Naszą ofertę kierujemy do:

Małe elektrociepłownie

Oferujemy budowę małych elektrociepłowni na różne nośniki energii dla energetyki rozproszonej w zakresie:

Zapraszamy do obejrzenia naszych dotychczasowych realizacji.