Aktualności

Projekt budowlany i technologiczny dla ECO Kutno

Comax Budownictwo i Energetyka Sp. z o.o. wykonał projekt budowlany we wszystkich branżach oraz projekt technologiczny wysokosprawnej kogeneracji dla ECO Kutno w oparciu o 3 silniki firmy Caterpillar - każdy mocy elektrycznej 2 MW  oraz o mocy cieplnej 2,2 MW. Zakres realizacji obiektu w oparciu o wykonane projekty obejmował wykonanie Stacji Redukcyjno Pomiarowej gazu ziemnego o przepustowości 1500 nm3/h wraz z instalacjami średniego i niskiego ciśnienia. Układ kogeneracji wraz z wyprowadzeniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej i chłodnicami technologicznymi oraz awaryjnymi, a także systemem wentylacji technologicznej o dużej wydajności. Stację Uzdatniania  Wody  z odgazowaniem próżniowym na potrzeby istniejącej kotłowni i wysokosprawnej kogeneracji. Układ wyprowadzenia spalin w oparciu o trzy kominy systemowe wysokości 17 m. Układy wysokosprawnej kogeneracji zostały zlokalizowane wykonanym budunku żelbetowym z odpowiednim wyciszeniem pozwalającym na dotrzymanie natężenia hałasu poniżej obowiązujących obecnie norm. Całość inwestycji wraz z rozruchem technologicznym, próbami gwarancyjnymi i przekazaniem do eksploatacji została, zrealizowana w ciągu 9 miesiecy.