Aktualności

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla Biprocemwap S.A. w Krakowie

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych, dostaw, robót montażowych oraz rozruch instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego w ramach projektu-budowa instalacji do odsiarczania spalin(IOS)z 8 Kotłow EC w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN SA w Płocku węzeł do przygotowania sorbentu.