Aktualności

Firma Comax-Budownictwo i Energetyka sp. z o.o. była wykonawcą budowy dwóch zbiorników żelbetowych na cement w Cementowni Górażdże.

Firma Comax-Budownictwo i Energetyka sp. z o.o. była wykonawcą budowy dwóch zbiorników żelbetowych na cement w Cementowni Górażdże.

Prace były wykonywane metoda ślizgową.

Zbiorniki o średnicy 16 m i wysokości 44m, razem z montażem kabli sprężających zakotwionych w czterech pilastrach, które były wykonywane w trakcie ślizgania trzonów.

Budowa tej innowacyjnej konstrukcji, została zrealizowana przed terminem. Współpraca z generalnym wykonawcą GPBP S.A. Gliwice oraz Biurem Projektów Biprocemwap S.A. Kraków , przebiegała planowo i bez zakłóceń.

Comax-Budownictwo i Energetyka specjalizuje się w “ żelbetach ślizganych “ i stara się rozwijać tą technologię.