Aktualności

Zawarcie umowy na wykonanie projektu Budowa instalacji kogeneracyjnej SG-2 w EC Moszczenica

Zawarcie umowy ze spółką Energetyczną ”Jastrzębie” S.A. zwaną dalej Inwestorem, na wykonanie projektu "Budowa instalacji kogeneracyjnej SG-2 w EC Moszczenica".