Ciepłownictwo

Zakłady Koksownicze
„Przyjaźń"

Budowa kotłowni wodno-parowej do produkcji ciepła grzewczego i pary technologicznej z wykorzystaniem gazu koksowniczego.

Galeria

Referencje