Instalacje i obiekty technologiczne

„Kuźnia”
Zakład Przeróbki Plastycznej Metali

Instalacja sieci gazowej zewnętrznej i wewnętrznej zasilającej poszczególne urządzenia wraz z instalacjami wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Galeria