Aktualności

Wykonanie fundamentów pod estakady i rurociągu zasilającego kotłownię dla CONTROL PROCESS S.A.

Zlecenie dodatkowych robót polegających na wykonaniu fundamentów pod estakady i rurociągu zasilającego kotłownię (kanał odżużlania).