Aktualności

Silosy magazynu podawania biomasy - Elektrownia Jaworzno III

Budowa silosów magazynu podawania biomasy, budowa na terenie Elektrowni Jaworzno III.

Realizacja prac na zlecenie konsorcjum Rafako S.A.- Omis s.c.