Aktualności

Rozpoczęcie prac żelbetowych w Elektrociepłowni Kraków S.A.

W grudniu 2009 Comax Sp. z o.o. rozpoczął realizację prac żelbetowych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w Elektrociepłowni Kraków S.A.”

W zakresie prac realizujemy: