Instalacje i obiekty technologiczne

MZEC
K. Koźle

Wykonanie sieci cieplnych z rur preizolowanych ok. 5 km, śr. rur od 250 – 32 mm.
Wykonanie węzłów cieplnych 25 szt.

Galeria

Referencje