Ciepłownictwo

MPEC "Ciepło"

Budowa kotłowni wodnej „pod klucz" wraz z sieciami z rur proizolowanych: kocioł wodny Sefako - 3x8MW=24 MW.

Galeria

Referencje