Konstrukcje
stalowe i żelbetowe

ECO Żagań
Modernizacja kotłowni

Modernizacja kotłowni K-19: demontaż oraz montaż nowego komina H=50 m, D=1220 wraz z instalacją odprowadzenia spalin.

Galeria

Referencje