Budownictwo
żelbetowe

Kombinat koksochemiczny
"Zabrze" S.A.

Współudział w budowie komina żelbetowego wysokość H=120m.

Galeria