Instalacje i obiekty technologiczne

"Zabrze" S.A.
Kombinat Koksochemiczny

Wykonanie stanowisk do załadunku benzolu i smoły do autocystern i cystern kolejowych, wraz z instalacją doprowadzenia i hermetyzacji medium.

Galeria