Budownictwo
żelbetowe

Koksownia
"Victoria” S.A.

Remont budynku sortowni drobnej.

Galeria