Energetyka

Koksownia
"Nowa" S.A.

Dobór, dostawa oraz montaż z uruchomieniem 3 szt. palników firmy Dunphy o mocy 8 MW każdy, do kotłów parowych Hoval i Loos. W/w palniki pracują na gazie koksowniczym.

Galeria