Instalacje i obiekty technologiczne

Górnośląskie Centrum Kultury

Remont instalacji c.o. w budynku Górnośląskiego Centrum Kultury - skrzydło hotelowe.
Sumaryczna moc cieplna 135kW - remont pionów wody ciepłej i zimnej z rur PP.

Galeria