Budownictwo
żelbetowe

Elektrociepłownia
Kraków S.A.

Główny podwykonawca obiektów kubaturowych na inwestycji "Zaprojektowanie i wykonanie instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy
w Elektrociepłowni Kraków S.A.".

Galeria