Konstrukcje
stalowe i żelbetowe

ECO S.A.
Estakada do transportu opału

Wymiana konstrukcji stalowych estakady do transportu opału.

Galeria