Instalacje i obiekty technologiczne

BOT Opole S.A.

Wykonanie instalacji wody technologicznej dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloku nr 2.

Galeria